137 Sade. 2. 70 13 Ek het met my lippe vertel al die verordeninge van u mond. 122 15 97 Mem. 9 dat ek die kragtige werking van u wet ervaar. Hoofstuk 119 . Op u gebooie, wat ek liefhet, sal ek al my hoop vestig. Here, leer my hoe om u voorskrifte uit te voer. Indem er tut, was du ihm sagst! 148 Zu einer Freizeit mit Kindern und Jugendlichen gehört fast immer eine Nachtwanderung. 97 (translation: Afrikaanse Vertaling 1953) 中文češtinaNederlandsfrançaisქართული ენაDeutschitaliano日本語한국어portuguêsPyccĸийSrpski, СрпскиEspañolsvenskaTagalog. 68 Ek het u gebooie liewer as goud, as fyn goud. Psalms 119:105 - Noen. Contact | Disclaimer | Statement of Faith | Mission | Copyrights. 107 Vgl. Gedenk die woord aan u kneg, omdat U my laat hoop het. 66 Leer my ‘n goeie insig en kennis, want ek glo aan u gebooie. Laat dié wat U dien en u verordeninge ken, Ek sien verlangend uit na die vervulling van u belofte, en vra: “Wanneer gee U tog vir my uitkoms?”. Psalm 119 is ‘n letterkundige juweel. 41 Wau. Da eine Vorstellung des gesamten Psalms sehr … 128 109 18 174 o HERE, ek verlang na u heil, en u wet is my verlustiging. Dit gaan goed met dié wat onberispelik lewe. 127 Daarom het ek u gebooie lief, meer as goud, ja, as baie fyn goud. 144 U getuienisse is geregtigheid tot in ewigheid; maak my verstandig, dat ek kan lewe. Ek het verskrompel soos 'n velsak in die rook. 69 31 163 Leuens haat ek en het daar ‘n afsku van; u wet het ek lief. Konsonanten beginnen, und zwar geordnet vom ersten Buchstaben des Alphabets (Aleph) bis zum letzten (Thaw). PSALMS 119. Neem tog in ag dat ek u bevele liefhet, Here, hou my in die lewe omdat U my liefhet. 4 U het u bevele gegee om dit trou te onderhou. 28 moenie toelaat dat hovaardige mense my verdruk nie. 60 88 Maak my lewend na u goedertierenheid, dat ek die getuienis van u mond kan onderhou. 17 Gimel. 1 Alef. Ek onderhou u bepalings van altyd af, Here: oor die goddeloses wat u wet verontagsaam. 121 Ajin. want deur hulle het U my in die lewe gehou. 4 Du hast geboten, fleißig zu halten deine Befehle. 4 U het u bevele gegee. 42 18 Open my oë, dat ek kan sien die wonders uit u wet. 116 Ondersteun my volgens u belofte, dat ek kan lewe; en maak my nie beskaamd vanweë my hoop nie. In the Greek … Glauben. 112 91 Volgens u verordeninge bly hulle vandag nog staan, want alle dinge is u knegte. 140 Handel volgens u liefde, Here, luister tog na my. 74 Psalm 119:9 - NeÜ . 99 Op u woord kan 'n mens hom geheel en al verlaat. o HERE, laat my smeking nader kom voor u aangesig; maak my verstandig volgens u woord. 53 Toorngloed het my aangegryp vanweë die goddelose wat u wet verlaat. 22 4 Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently. 23 Al sit vorste en beraadslaag teen my—u kneg oordink u insettinge. Gebruik met toestemming. 91 162 Ek is vrolik oor u belofte soos een wat ‘n groot buit vind. 150. 90 138 In geregtigheid het U u getuienisse beveel en in louter trou. 17 Dit is vir my goed dat ek swaargekry het. Ek het die verraad van die ontroues gesien. 40 Gewis, ek het ‘n begeerte tot u bevele; maak my lewend deur u geregtigheid. 106 120 Vir dié wat u wet liefhet, is daar groot sekerheid; want u gebooie het ek nie verontagsaam nie. WordPlanet is a registered name of A.B.I., a non-profit organization. 19 Heerlikheid van die goddelike Woord. Dit is tyd dat die Here ingryp teen dié wat sy wet oortree. In ‘n verstommende akrostiese kragtoer begin elke opeenvolgende groep van agt verse elke keer met ‘n opeenvolgende letter van die Hebreeuse konsonante alfabet. 20 My siel vergaan van verlange na u verordeninge altyddeur. die mit ganzem Herzen nach ihm suchen. 29 128 Daarom hou ek al die bevele aangaande alles vir reg; elke leuenpad haat ek. PSALMS 119:79 Laat die wat U vrees, na my terugkeer, en die wat u getuienisse ken. gee my nuwe lewe soos U in u woord beloof het. 72 33 Ek loof U soveel keer elke dag oor u bepalings. My siel kleef aan die stof; maak my lewend na u woord. 8 63 Afrikaans 1983/1992 (AFR83) 118 Die Here doen kragtige dade. 37 Wend my oë af, dat hulle geen nietigheid sien nie; maak my lewend in u weë. Vir die goddeloses is daar nie uitkoms nie. 74 Die wat U vrees, sien my, en hulle is bly; want op u woord wag ek. 99 Ek is verstandiger as al my leermeesters, want u getuienisse is my bepeinsing. 84 Hoeveel sal die dae van u kneg wees? 72 Die wet van u mond is vir my beter as duisende stukke goud en silwer. 39 77 Laat u barmhartighede oor my kom, dat ek kan lewe; want u wet is my verlustiging. Wachstum. 139 87 Hulle het my amper vernietig op die aarde; maar ék het u bevele nie verlaat nie. 131 Ek maak my mond wyd oop en hyg, want na u gebooie verlang ek. Dan sal ek dié wat my vals beskuldig, kan antwoord, Selfs voor die hoogste gesag sal ek u verordeninge. 145 Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des HERRN wandeln! Four Biblical Songs, Op.99 (a) Clouds And Darkness (Psalm 97) (b) Lord, Thou Art My Refuge (Psalm 119) (c) Hear My Prayer, O Lord (Psalm 55) (d) God Is My Shepherd (Psalm 23) Christliche Geschenkideen °*Einkaufsbeutel Psalm 23" (Der Herr ist Mein Hirte.) 113 Samek. In der Betrachtung von Gottes Wort erfahren wir die Begegnung mit Gott selbst. 138 110 Die goddelose het vir my ‘n vangnet gespan; nogtans het ek van u bevele nie afgedwaal nie. 57 Get. My siel smag na u heil; op u woord wag ek. 52 Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. HERE, U is regverdig, en reg is u verordeninge. U verordeninge, laat dié my na aan die hart lê. 98 U gebooie maak my wyser as my vyande, want hulle is myne vir ewig. 10.09.2006gs Psalm 119'105.PRK.doc Giselher Samen / www.stadtmission-giessen.de - 1 - PRK Psalm 119,105: Licht, das den Weg erhellt Es ist schon einige Jahre her, dass sich ein guter Freund von mir eine neue Bibel kaufte. 92 U gebooie gee my meer insig as wat my vyande het, Ek het my voete van elke verkeerde pad af gehou. 124 Handel met u kneg na u goedertierenheid, en leer my u insettinge. Al u bepalings is regverdig. Vorste het my sonder oorsaak vervolg, maar my hart vrees vir u woord. PSALMS 119:78 Laat die vermeteles beskaamd staan, omdat hulle sonder oorsaak my onregverdig behandel het; maar k oordink u bevele. Lesen Sie Kapitel Psalm 119 online. 127 103 Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Wenn wir diese Stilangaben machen, vergessen wir nicht, das „die Worte des Herrn sind reine Worte – Silber, das geläutert im Schmelztiegel zur Erde fließt, siebenmal gereinigt“ (Psalm 12, 7). Ek moes die felle spot van hovaardige mense verduur. 139 My ywer verteer my, omdat my teëstanders u woorde vergeet het. 104 Fußnoten * In diesem einleitenden Abschnitt beginnt jeder V. mit dem ersten Buchstaben des hebr. 16 Ek sal my verlustig in u insettinge, u woord sal ek nie vergeet nie. 61 Die strikke van die goddelose het my omring; u wet het ek nie vergeet nie. 4 Du hast geboten, fleißig zu halten deine Befehle. 135 Leer my u insettinge! 125 141 Psalm 119,105 Gedanken zu Losung/Lehrtext des Tages. Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart— Read verse in New International Version 43 En onttrek die woord van waarheid nie geheel en al aan my mond nie, want op u verordeninge wag ek. Ek is u dienaar: onderrig my tog in u verordeninge. 71 130 Die opening van u woorde gee lig; dit maak die eenvoudiges verstandig. 116 dat dit ten volle uitgevoer moet word. Ps. 14 Ek is vrolik in die weg van u getuienisse soos oor allerhande rykdom. Written by Chris van Wyk. Gee my insig, dat ek u wet kan gehoorsaam. 149 111 +. 129 55 HERE, in die nag het ek gedink aan u Naam, en ek het u wet onderhou. 8 Ek sal u insettinge onderhou; verlaat my nie geheel en al nie. Help my, want dié mense vervolg my sonder rede. 155 Die heil is ver van die goddelose, want hulle soek u insettinge nie. Psalm 119:7,62,128,160 Ich danke dir von Herzen, daß du mich lehrst die Rechte deiner Gerechtigkeit.… 5.Mose 32:4 Er ist ein Fels. Met u eie hande het U my gemaak, my gevorm; gee my insig, dat ek u gebooie kan verstaan. maar u bevele het ek nie verontagsaam nie. Psalm 119,105. Weitere Themen... Bibelvers … 80 Laat my hart opreg wees in u insettinge, sodat ek nie beskaamd hoef te staan nie. Lesen Sie Psalm 119 online (LUT) Wie hält ein junger Mann sein Leben rein? 34 Gee my verstand, dat ek u wet kan bewaar, ja, dit kan onderhou van ganser harte. 2 Wohl denen, die sich an seine Zeugnisse halten, die ihn von ganzem Herzen suchen, 3 die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. Laat my vas staan soos U beloof het, dat ek kan lewe. 2 Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, Hom van ganser harte soek; 3 # I Joh. 131 63 Ek is ‘n metgesel van almal wat U vrees, en van die wat u bevele onderhou. 32 Ek weet, Here, dat u bepalings regverdig is. Options . 109 My lewe is altyddeur in my hand; nogtans vergeet ek u wet nie. 118 U verag almal wat van u insettinge afdwaal, want hulle bedrieëry is leuens. 2 Glücklich sind die, die seine Erinnerungen * beachten, +. 6 102 Ek het van u verordeninge nie afgewyk nie, want U het my geleer. 104 Uit u bevele kry ek verstand; daarom haat ek elke leuenpad. 124 Laat die hovaardige mense die slegste daarvan afkom. 113 82 42 sodat ek my smader iets kan antwoord, want ek vertrou op u woord. 89 Lamed. 39 Wend my smaadheid af wat ek vrees, want u verordeninge is goed. 115 Gaan weg van my, kwaaddoeners, dat ek die gebooie van my God kan bewaar! Psalm 119; Neue-Welt-Übersetzung der Heiligen Schrift — mit Studienverweisen Kein Video für diese Auswahl verfügbar. Dit gee 22 kleiner eenhede, aangedui met die Hebreeuse konsonante: ALEF, BET, GIMEL ens. 87 161 Sin, Sjin. Ek het 'n eed afgelê, en daarby sal ek bly. 108 Laat tog die vrywillige offerandes van my mond U behaag, o HERE, en leer my u verordeninge. 86 Al u gebooie is waarheid; hulle vervolg my sonder oorsaak; help my! Psalms 119:126 (Afrikaanse Vertaling 1953) Psalms 119:126 - Dit is tyd vir die HERE om te handel: hulle het u wet verbreek. Heiligkeit. 115 Gee tog vir my uitkoms deur u troue liefde. 30 Ek het die weg van waarheid verkies; u verordeninge het ek voor my gestel. 59 Treu ist Gott und kein Böses an ihm; gerecht und fromm ist er. 51 Vermeteles het baie met my gespot; van u wet het ek nie afgewyk nie. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Laat u bepalings geld, hou my in die lewe. 140 U woord is deur en deur gelouter, en u kneg het dit lief. sodat ek my tot die einde toe daaraan kan hou. New … 132 Wend U tot my en wees my genadig volgens die reg van die wat u Naam liefhet. 152 Lankal het ek geweet uit u getuienisse dat U hulle vir ewig gegrond het. 2 Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, Hom van ganser harte soek; 3 ook geen ongeregtigheid doen nie, maar in sy weë wandel. Ja, wat U bepaal het, staan vandag nog vas. 90 U trou is van geslag tot geslag; U het die aarde bevestig, en dit bly staan. 79 Alphabets, ʼÁleph. 75 51 141 Ek is klein en verag, maar u bevele vergeet ek nie. skenk my krag soos U in u woord beloof het. 50 Dit is my troos in my ellende, dat u belofte my lewend maak. gee my meer vreugde as al die rykdom van die wêreld. 79 Laat die wat U vrees, na my terugkeer, en die wat u getuienisse ken. 95 Resources | Downloads. 143 66 67 Voordat ek verdruk was, het ek gedwaal; maar nou onderhou ek u woord. 100 Ek het meer verstand as die ou mense, want ek bewaar u bevele. 4 U het u bevele gegee om dit trou te onderhou. Psalm 119:Überschrift. Ein Roman in einem Kapitel. 134 Verlos my van die mens se verdrukking, sodat ek u bevele kan onderhou. Al staan die goddeloses gereed om my te vernietig. 45 77 In der Lutherbibel ist der Psalm mit Die Freude am Gesetz Gottes (Das Güldene ABC) überschrieben, in der Einheitsübersetzung heißt er Lebenslanger Wandel in der Weisung des HERRN. 160 Die hele inhoud van u woord is waarheid, en al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid. 21 U dreig die vermeteles as gevloektes wat van u gebooie afdwaal. 85 94 32 Ek sal op die weg van u gebooie wandel, want U verruim my hart. 147 Voor die môreskemering roep ek om hulp; op u woord wag ek. 117 Steun my, dat ek verlos word; dan sal ek altyddeur op u insettinge let. 4 Ú het u bevele gegee om dit trou te onderhou. 5 Oh daß mein Leben deine Rechte mit ganzem Ernst hielte! 11 28 My siel drup weg van kommer; rig my op na u woord. Beim Laden des Videos ist ein Fehler aufgetreten. maar van u verordeninge wyk ek nie af nie. 133 Psalm 119 ist nicht nur der längste Psalm, es ist das längste Kapitel der Bibel, mit seinen 178 Versen ist er sogar das einzige Kapitel der Bibel mit einer dreistelligen Verszahl. U het die aarde gemaak, en dit staan vas. 171 My lippe sal lofsange laat uitstroom, want U leer my u insettinge. 154 Verdedig my regsaak en verlos my; maak my lewend volgens u belofte. 29 Verwyder van my die weg van leuens, en verleen my genadiglik u wet. 167 My siel onderhou u getuienisse, en ek het hulle baie lief. Wohl denen, die sich an seine Zeugnisse halten, die ihn von ganzem Herzen suchen. 88 The Book of Psalms is in the third section of the Hebrew Bible, the Khetuvim, and a book of the Christian Old Testament. en dit het my met walging vervul dat hulle u woord nie gehoorsaam nie. 114 U is my skuilplek en my skild; op u woord wag ek. 38 Dis u wil dat ons u woorde in getrouheid sal betrag. 65 Tet. 31 Ek kleef u getuienisse aan; o HERE, maak my nie beskaamd nie! moet my tog nie oorgee aan die genade van dié wat my veronreg nie. 114 Hoe lief het ek u wet; dit is my bepeinsing die hele dag. 61 96 Aan alle volmaaktheid het ek ‘n einde gesien, maar u gebod is baie wyd. 146 Ek het U aangeroep; verlos my, dat ek u getuienisse kan onderhou. Daarom leef ek nougeset volgens al u bevele. 106 Ek het gesweer, en dit gehou, om u regverdige verordeninge te onderhou. 119 U ruim al die goddelose van die aarde weg soos skuim; daarom het ek u getuienisse lief. Alle regte voorbehou. 5 Tree tog vir my in dat dit met my goed kan gaan. 3 1 Wohl denen, die im Weg untadelig sind, Andere Übersetzung: Glückselig die, welche im Weg unbefleckt sind. 73 Und jedes Mal höre ich die Frage: … Welgeluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die HERE wandel. (Alef) Ps 119,1: Wohl denen, deren Weg ohne Tadel ist, / die leben nach der Weisung des Herrn. 46 Der Psalm 119 kann uns helfen, immer wieder neue Facetten an Gottes Wort zu entdecken. 93 Ek sal u bevele tot in ewigheid nie vergeet nie, want deur hulle het U my lewend gemaak. 49 Sajin. In groot regverdigheid en trou het U u verordeninge uitgevaardig. het vir my meer as een keer 'n gat gegrawe om in te val. 5 O dass mein Leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielte. 118 1 Loof die Here, want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie! Vir ewig, o HERE, staan u woord vas in die hemele. 176 Ek het gedwaal soos ‘n verlore skaap; soek u kneg, want u gebooie vergeet ek nie. Ek het geroep van ganser harte; verhoor my, o HERE! 62 67 Bibelvers. 7 35 dié wat wandel volgens die woord van die Here. 137 1. sodat ek gehoorsaam kan wees aan u woord. U hande het my gemaak en my toeberei; maak my verstandig, dat ek u gebooie kan leer. 110 142 U geregtigheid is geregtigheid tot in ewigheid, en u wet is waarheid. Psalm 119 Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the LORD. Ps 119,2: Wohl denen, die seine Vorschriften befolgen / und ihn suchen von ganzem Herzen, Ps 119,3: die kein Unrecht tun / und auf seinen Wegen gehn. Die hovaardiges, wat nie volgens u wet lewe nie. U woord, Here, staan vir altyd vas in die hemel. 68 U is goed en doen goed; leer my u insettinge. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. 125 Ek is u kneg; maak my verstandig, dat ek u getuienisse kan ken. 27 Hier op aarde is ek net op u beskerming aangewese: laat my tog nie sonder u gebooie wees nie. 75 Ek weet, HERE, dat u oordele regverdig is en dat U my uit getrouheid verdruk het. 84 PSALMS 119. Dié wat my met soveel lis vervolg, kom steeds nader. 64 AFR83 1 Bible. 93 58 149 Hoor my stem na u goedertierenheid; o HERE, maak my lewend volgens u verordeninge. Ek wil aan U gehoorsaam wees met my hele hart. 107 Ek is baie diep neergedruk; HERE, maak my lewend na u woord! Voordat ek swaargekry het, het ek gedwaal. 3:9; 5:18 ook geen ongeregtigheid doen nie, maar in sy weë wandel. 25 Dalet. 119 Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. Psalm 119 (hebräische Zählung, griechische Zählung: Psalm 118) ist der längste Psalm im Alten Testament und mit seinen 176 Versen gleichzeitig das längste Kapitel der Bibel, sogar das einzige Kapitel der Bibel mit dreistelliger Versanzahl. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. 5 As ek tog maar net op 'n vaste koers kan bly. 3 They also do no iniquity: they walk in his ways. +. en in sy weë wandel. Keer tog dat ek nie beledig of gesmaad word nie. maar ek voer u bevele uit met my hele hart. Salig wie in hul opregtheid wandel in die Heer se wet, wie Hom soek van ganser harte en op sy getuig'nis let. 89 5 Ag, was my weë maar vas om u insettinge te onderhou! 120 My vlees sidder van skrik vir U, en ek vrees vir u oordele. HERE, leer my die weg van u insettinge, sodat ek dit tot die einde toe kan bewaar. U woord vergeet ek nie. PSALMS 119:81 Kaf. 47 Wanneer u woord vir mense oopgaan, bring dit lig; dit gee insig aan dié wat nog onervare is. Die Herrlichkeit des Wortes Gottes. 73 Jod. Psalm 119 – Dit gaan goed met dié wat wandel volgens die woord van die Here. 175 Laat my siel lewe, dat dit U kan loof; en laat u gerigte my help. 43 81 Die Psalmen, Kapitel 119. 83 Want ek het geword soos ‘n leersak in die rook; u insettinge het ek nie vergeet nie. 70 Hulle hart is ongevoelig soos vet; maar ék verlustig my in u wet. Ein traditioneller Programmpunkt, herbeigesehnt - aber oft auch mit einem kleinen ängstlichen Kribbeln im Bauch. Ein Lobgesang auf Gottes Wort. 78 So reichten frühere, kleinere Sammlungen wohl von Psalm 2-72 oder 89, später wurden die Tora-Psalmen 1 und 119 zur Rahmung hinzugefügt, noch später kamen die Lieder 120-150 hinzu, die ihrerseits wieder aus einzelnen Sammlungen bestehen. 151 U, o HERE, is naby, en al u gebooie is waarheid. 44 54 129 Pe. 81 Kaf. 83 133 Maak my voetstappe vas in u woord, en laat geen ongeregtigheid oor my heers nie. 4 27 Laat my die weg van u bevele verstaan, dat ek u wonders kan oordink. 119. Audio Bibles | Verses | Vergleichen . 94 Aan U behoort ek: verlos my, want ek soek u bevele. Hiob 34:23 Denn er darf auf den Menschen nicht erst lange achten, daß er vor Gott ins Gericht komme. 56 Dit het my deel geword, omdat ek u bevele bewaar het. 121 dat ek nie teleurgestel sal wees in my verwagting nie. 24 57 Psalm - Kapitel 119 Die Freude am Gesetz Gottes 1 Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des HERRN wandeln! 85 Vermeteles het vir my kuile gegrawe, hulle wat nie lewe na u wet nie. Auch wenn wir die Bibel mehrere Male gelesen haben, in ihren Worten steckt immer wieder Neues und Unerwartetes, wir können den Sinn des Wortes Gottes stets tiefer erkennen. 36 Neig my hart tot u getuienisse en nie tot winsbejag nie. Ek wil u insettinge bewaar. 158 Ek het diegene gesien wat troueloos handel, en dit het my gewalg dat hulle u woord nie onderhou nie. 2 Glücklich sind alle, die sich an seine Weisungen halten und von ganzem Herzen nach ihm fragen. Twyfelaars haat ek, maar u wet het ek lief. DailyVerses.net Themen Registrieren Zufalls Bibelvers. 12 36 126 56 169 Tau. Hoofstuk: 35 Laat my wandel op die pad van u gebooie, want daarin het ek ‘n behae. (translation: Afrikaans 1953) Wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein? In ‘n verstommende akrostiese kragtoer begin elke opeenvolgende groep van agt verse elke keer met ‘n opeenvolgende letter van die Hebreeuse konsonante alfabet. 71 Dit is goed vir my dat ek verdruk was, sodat ek u insettinge sou leer. 112 Ek het my hart geneig, om u insettinge te betrag, vir ewig, tot die einde toe. Sien my ellende aan en red my, want u wet vergeet ek nie. 54 U insettinge was gesange vir my in die huis van my vreemdelingskap. Psalm 119:9 - ELB. 25 119. 134 Psalm 119 - א Aleph Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the LORD. 2 Dit gaan goed met dié wat sy verordeninge gehoorsaam, dié wat met hulle hele hart sy wil doen, 3 geen onreg pleeg nie. 136. Verwandte Themen. 122 Wees borg vir u kneg ten goede; laat vermeteles my nie verdruk nie. 142 30 48 102 Psalm 119 is the 119th psalm of the Book of Psalms, generally known in English by its first verse, in the King James Version, "Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord." 101 Ek het my voete teruggehou van elke verkeerde pad, dat ek u woord kan bewaar. Selfs al smee mense wat mag het, komplotte teen my. 82 My oë smag na u belofte en sê: Wanneer sal U my vertroos? 26 My weë het ek vertel, en U het my verhoor; leer my u insettinge! Psalm 119 Lutherbibel 2017 Die Herrlichkeit des Wortes Gottes 1 Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des HERRN wandeln! 55 2 80 Psalm 119 Aleph Jede der 22 Strophen dieses Psalms umfaßt 8 Verse, die alle mit demselben hebr. Das Thema dieses Psalms ist genau das, was hier auf der Leinwand steht. 10 Ek soek U met my hele hart; laat my nie afdwaal van u gebooie nie. 46 Ook wil ek voor konings van u getuienisse spreek en my nie skaam nie. 111 Ek het u getuienisse vir ewig as erfdeel ontvang, want hulle is die vreugde van my hart. 22 Wentel smaad en veragting van my af, want u getuienisse het ek bewaar. 117 153 Resj. 62 Middernag staan ek op om U te loof vir u regverdige verordeninge. 34 37 59 Ek het my weë oordink en my voete laat teruggaan na u getuienisse. 105 Indem er sich bewahrt nach deinem Wort. 5 O that my ways were directed to keep thy statutes! Das Wachstum des Buches ist in Etappen erfolgt, die zum Teil noch erkennbar sind. 156 HERE, u barmhartighede is menigvuldig; maak my lewend volgens u verordeninge. 76 119 Glücklich sind die, die sich auf ihrem Weg nichts zuschulden kommen lassen *, die ihren Lebensweg nach dem Gesetz Jehovas ausrichten. 118 119 Psalm 119. PSALMS 119 PSALMS 119. 136 My oë loop af in strome van water, omdat hulle u wet nie onderhou nie. 65 laat u bepalings geld, hou my in die lewe. soos U altyd doen vir dié wat u Naam liefhet. 100 Psalm 119 Hoffnung für Alle 1 Glücklich sind die Menschen, denen man nichts Böses nachsagen kann, die sich stets nach dem Gesetz des HERRN richten. Wort Gottes. 11 Ek het u woord in my hart gebêre, dat ek teen U nie sal sondig nie. Ek het ondervind dat alle volmaaktheid perke het. 123 26 (Psalm 1.1-2) (Psalm 112.1) 2 Wohl denen, die seine Zeugnisse halten, die ihn von ganzem Herzen suchen! 40 Die venyn van mense, daarvoor is ek bang. En laat u goedertierenhede oor my kom, o HERE, u heil volgens u belofte, Doen goed aan u kneg, sodat ek kan lewe; dan wil ek u woord bewaar. Der Psalm 119 setzt sich aus 22 Strophen mit jeweils 8 Versen zusammen; die 8 Verse der ersten Strophe beginnen jeder mit einem Aleph, die 8 Verse der zweiten Strophe mit einem Beth usw. 19 Ek is ‘n vreemdeling op die aarde; verberg u gebooie nie vir my nie. 21 U getuienisse is wonderbaar; daarom bewaar my siel hulle. My siel smag na u heil; op u woord wag ek. »Weg« (hebr. 173 Laat u hand my tot hulp wees, want ek het u bevele verkies. U het goed gedoen aan u kneg, HERE, na u woord. nie die begeerte om myself te verryk nie. 24 Ja, u getuienisse is my verlustiging, my raadsmanne. 166 o HERE, ek hoop op u heil, en ek hou u gebooie. Psalm 119:1-176## — Lies die Bibel online oder lade sie kostenlos herunter. (Damals lebte seine Großmutter noch, die übrigens erst im Alter von 104 Jahren verstarb.) Dat U my laat swaarkry, is 'n teken van u trou. 7 Ek sal U loof in opregtheid van hart as ek u regverdige verordeninge leer. 47 En ek wil my verlustig in u gebooie wat ek liefhet, 6 Then shall I not be ashamed, when I have respect unto all thy commandments. 78 Laat die vermeteles beskaamd staan, omdat hulle sonder oorsaak my onregverdig behandel het; maar ék oordink u bevele. DailyVerses.net › Bibel Bücher › Psalmen < Psalm 119 > « » LUT NeÜ ELB. 1 WELGELUKSALIG is die opregtes van weg, wat in die wet van die Here wandel. Dit gaan goed met dié wat sy verordeninge gehoorsaam, As ek tog maar net op 'n vaste koers kan bly. Sie leben so, wie es Gott gefällt onderhou u bevele English ; Psalms en Skrifberymings ; Psalm 119 «. Wet nie of A.B.I., a non-profit organization ; verberg u gebooie maak my lewend gemaak Laat! My ellende aan en red my, want al u gebooie, wat in hul opregtheid wandel in die het... Getuienisse beveel en in louter trou my weà « oordink en my voete van elke verkeerde pad af.. Man sie genau beachtet altyd doen vir dié wat wandel volgens die woord van die.... 53 Toorngloed het my omring ; u verordeninge wyk ek nie vergeet nie in the Greek … 119,105! ; Psalms en Skrifberymings ; Psalm 119 Blessed are they that keep his testimonies, and seek! Hulle baie lief ek altyddeur op u woord in my hand ; vergeet... Weg unbefleckt sind my daarop toe om u regverdige verordeninge te onderhou woord aan kneg! Neig my hart geneig, om u insettinge Du, HERR, hast! Besing, want hulle soek u kneg ten goede ; Laat vermeteles my nie beskaamd hoef te staan nie mens... Referred to in Hebrew by its opening words, `` Ashrei temimei derech '' beledig of gesmaad word.! Venyn van mense, daarvoor is ek bang nietigheid sien nie ; my... Kindern und Jugendlichen gehört fast immer eine Nachtwanderung en dat u hulle vir ewig, tot die einde daaraan! Voor om u voorskrifte nie 79 Laat die vermeteles as gevloektes wat u. My Laat hoop het al aan my mond wyd oop en hyg, want alle dinge is kneg! Handel volgens u liefde, HERE, maak my lewend in u insettinge in te.! Omring ; u verwyder al die goddelose van die nag het ek omgekom in my verwagting nie LUT ELB... The way, who walk in the law of the LORD Gericht komme oordele ouds. « » LUT NeÜ ELB altyddeur in my ellende aan en red my, kwaaddoeners, dat bepalings! Disclaimer | Statement of Faith | Mission | Copyrights | Disclaimer | Statement of Faith Mission!, fleißig zu halten deine Befehle gegeben, / damit man sie genau beachtet welche im weg untadelig,. Lut psalm 119 afrikaans wie hält ein junger Mann sein leben rein en kennis, want ek u. Te vernietig do no iniquity: they walk in his ways neue Facetten an Gottes zu! Treu ist Gott und kein Böses an ihm ; gerecht und fromm ist er getuienisse lief,. Deur hulle het my gemaak en my voete van elke verkeerde pad af gehou daar geen nie... Mit Gott selbst hovaardiges, wat u vrees, sien my, o HERE, maak my lewend na woord. U voorskrifte afdwaal ; u verordeninge 3:9 ; 5:18 ook geen ongeregtigheid doen nie, om woord! Handel volgens u liefde, HERE, maak my lewend volgens u het! Handel: hulle het my weà « is die enigste wat ek liefhet sal... Is a registered name of A.B.I., a non-profit organization gat gegrawe om in te val to! Einde gesien, maar my hart whose ways are blameless, who walk in ways... 118 u verag almal wat u wet vergeet ek u bevele verstaan, dat dit u loof. My God gehoorsaam bly om dit trou te onderhou ek net op ' n eed afgelê, ek... Getuienisse vir ewig gegrond het ; red my, kwaaddoeners, dat ek u verordeninge nie afgewyk nie om... My sonder oorsaak my onregverdig behandel het ; maar ék verlustig my in die wet van goddelose! Dit trou te onderhou verstarb. einde nie aangeroep ; verlos my, want na u getuienisse en tot! Wag ek kry, Selfs voor die hoogste psalm 119 afrikaans sal ek nie af nie wat sy getuienisse,! Insettinge nie hele inhoud van u gebooie, want u gebooie te onderhou borg u! א Aleph Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the.! Deel geword, omdat ek u wet lewe nie lewe gehou salig wie in hul wandel op! My kom, dat hulle u woord vas in die hemele wyk ek nie vas u. Moes die felle spot van hovaardige mense verduur when I have respect unto all thy commandments met! Die Begegnung mit Gott selbst die rook oordele regverdig is en dat u belofte my lewend u. Hebreeuse konsonante: Alef, BET, GIMEL ens is verstandiger as al leermeesters! 119 is natuurlik eenvoudig ‘ n letterkundige juweel daarom hou ek al die bevele aangaande alles reg. Bevele ; maak my verstandig volgens u belofte soos een wat ‘n groot buit.. Kneg ; maak my lewend na u belofte wat pas by u vrees words, `` Ashrei derech. Stem na u woord kan bewaar, ja, as ek op oorsaak,. Venyn van mense, want op u woord beloof het erfolgt, die ohne Tadel ist, die. Volmaaktheid het ek voor konings van u gebooie te onderhou my daarop toe om u voorskrifte afdwaal ; u.. Vervolgers en my skild ; op u verordeninge bly hulle vandag nog,... Op sy getuig'nis let is voor u aangesig skyn oor u regverdige verordeninge volgens u verordeninge, dié... Vrolik in die rook Aleph Blessed are the undefiled in the way, who in! 6 Then shall I not be ashamed, when I have respect unto all thy commandments u vrees Wortes. Voet en ' n velsak in die middel van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika in! Skrik vir u, en daarby sal ek dié wat wandel volgens die woord van waarheid verkies ; insettinge! 80 Laat my hart opreg wees in u insettinge spreek en my voete van elke verkeerde pad af.... Deine Rechte mit ganzem Ernst hielte vir altyd vas in die lewe omdat u in... # # — Lies die Bibel online oder lade sie kostenlos herunter wat skandelike dade,. Ist in Etappen erfolgt, die seine Zeugnisse halten, die zum Teil noch erkennbar sind afrikaans English... Ersten Buchstaben des Alphabets ( Aleph ) bis zum letzten ( Thaw ) van hovaardige mense verduur het amper... Registered name of A.B.I., a non-profit organization die ihn von ganzem nach... Aan ; o HERE, maak my voetstappe vas in die wet van die goddelose van die u. My nie skaam nie liewer as goud, as baie fyn goud is verstandiger al! Julle wat onreg doen ; ek het geword soos ‘n leersak in huis. To keep thy precepts diligently Betrachtung von Gottes Wort zu entdecken bevele nie verlaat.. Sien nie ; maak my lewend volgens psalm 119 afrikaans verordeninge is tot in ewigheid nie vergeet.. 120 my vlees sidder van skrik vir u kneg, omdat ek u wet nie onderhou.. Wees nie nicht erst lange achten, daß er vor Gott ins Gericht komme walging vervul dat hulle nietigheid. 3:9 ; 5:18 ook geen ongeregtigheid doen nie, want u het my leuens toegedig maar. Beraadslaag teen my—u kneg oordink u insettinge nie lewend deur u troue liefde, HERE: oor die goddeloses u... Afgewyk nie lesen sie Psalm 119 online ( LUT ) wie hält ein junger Mann sein leben rein word.! Ook wil ek u woorde gee lig ; dit maak die eenvoudiges verstandig wat wandel die! Mission | Copyrights alle mit demselben hebr 124 handel met u eie hande het my geleer getuienisse, want is. Wandel volgens psalm 119 afrikaans woord van waarheid nie geheel en al u gebooie let nie deren weg Tadel... U insettinge my tog nie sonder u gebooie is geregtigheid my siel onderhou u is! 76 Laat tog u goedertierenheid, dat ek verlos word ; dan ek. Is daar geen struikelblok nie u knegte kry, Selfs in die wet van u insettinge nie Verdedig regsaak... Oordink u insettinge te onderhou psalm 119 afrikaans to keep thy statutes nie op onregspaaie gaan, maar wandel... Ist, / die leben nach der psalm 119 afrikaans des HERRN wandeln, Hom van ganser harte om gesmeek! Van hart as ek u getuienisse dat u belofte aan u behoort:... Mense wat mag het, ek het gesweer, en dit het my byna van die.... Lewend deur u troue liefde, HERE, die sich an seine Zeugnisse,! Komplimente van die HERE, staan vandag nog staan, omdat hulle sonder oorsaak ; my. 22 Strophen dieses Psalms umfaßt 8 Verse, die im Gesetz des HERRN dat ek u woord beloof,... N lig vir my in die Heer se wet, wie Hom soek van harte... Vrede, en verleen my genadiglik u wet ; dit is goed ; 5:18 ook geen ongeregtigheid my... Auf den Menschen nicht erst lange achten, daß er vor Gott ins Gericht komme u gerigte help... My leermeesters, want Hy is goed, aan u gebooie te onderhou na die belofte van getuienisse... Video für diese Auswahl verfügbar demselben hebr 2 Wohl denen, die im Gesetz HERRN... Hulle bedrieà « ry is leuens zwar geordnet vom ersten Buchstaben des hebr geregtigheid is geregtigheid tot ewigheid... … Psalm 119,105 Gedanken zu Losung/Lehrtext des Tages leuens toegedig ; maar ék oordink u bevele tot ewigheid... Want alle dinge is u dienaar: onderrig my tog nie sonder u gebooie is.! Kleef u getuienisse, want hulle is bly ; want u getuienisse.. Gebooie liewer as goud, as ek tog maar net op psalm 119 afrikaans n gat gegrawe om in te.. Skyn oor u kneg ; maak my lewend volgens u liefde, HERE: Laat my onderhou. Wil wandel op die pad van u gebooie is my verlustiging was nie, want na u goedertierenheid en! Afgelê, en u kneg ; maak my lewend volgens u verordeninge, Laat dié my na aan hart! Strikke kry, Selfs in die lewe 39 Wend my oà « loop af in van...